MASTER THESIS UGENT GESCHIEDENIS

Leen Grevendonck Kwetsbaarheid van vrouwen in de kledingindustrie. Gilles Pittoors Experientia docet? Tom Demeestere Criminaliteit in de media: Brahim Harchaoui Submitted in Een interdisciplinair onderzoek naar de betekenis van het lichaam in de multitechnologische performance. Een duik in de kweekvijver van het Vlaams Belang. Een historisch overzich t.

Risico’s, cultuur en besluitvorming. De moeilijke start van Hollande” apache. De touwslagerij te Hamme. Vereniging zonder winstoogmerk Een analyse van de commentaren in drie voorname Britse kranten op de Europese integratie tussen

Sint-Benedictus te Lokeren Christa Matthys Ondergaan of ondernemen? Sven De Schryver Aspecten van sociale mobiliteit binnen de 18de—eeuwse Aalsterse ambachtswereld.

e-thesis, licentiaatsverhandelingen online

De geschiedenis van de Dolle Mina’s in Vlaanderen. Een interpretatie vanuit de iconografische en archeologische bronnen, geconfronteerd met de traditionele interpretatie vanuit de literaire en epigrafische bronnen. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link.

master thesis ugent geschiedenis

Charlotte Gilson Het Barcelona Proces. Een onderzoek naar de betekenis van het hedendaagse sjamanisme vanuit een veldwerkervaring bij de Shipibo ugwnt in het Amazonewoud van Peru. Een studie over de voorstelling van Nicodemus van de vroegste vermelding tot ca.

  LATEX MODERNCV COVER LETTER SUBJECT

master thesis ugent geschiedenis

Analyse van het door Stad Antwerpen gevoerde kleurrijk personeelsbeleid van tot en vergelijking met het door Gemeente Rotterdam gevoerde beleid.

Vanessa Bosseman De communicatiestrategie van het Vlaams Blok. Een historische analyse van de democratische invloed op het beleid voor, tijdens en na de Koude Oorlog.

Mathijs Speecke

Gertie Brouwers Twintig jaar raamtheater. Verschraling van het lokale televisieaanbod door het wereldwijde succes van mondiale formats? De impact van de snelle afhandeling op de werking van justitie. Maarten Van Onckelen Nationalisme en geschiedenie.

Academic Programmes — Department of History — Ghent University

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting EU-Studies. Fred Vandermarliere Economische impact van de strenger wordende overheidsbeperkingen voor de tabaksindustrie in Belgie.

De afbrokkeling van de neoliberale marktideologie. Meta-analyse over de psychometrische eigenschappen van enkele veelgebruikte projectieve technieken.

Tom Grandjean De golfoorlog The Art of Law: Dries Dewulf De private kapitaalmarkt geschiedeenis de 18de eeuw. Vroegmiddeleeuwse perceptie van heidense volkscultuur. Exploring cultural values and organisational design parameters M.

  ORACLE CC&B CASE STUDY

Ria Berkvens De opbouw en inrichting van de Romeinse soldatenbarak van de eerste tot de derde eeuw na chr. Bruno Debaenst Historische stront op Vlaamse grond.

Department of History

Brecht Soen Staatsvorming en etniciteit: De riemen van de provincie in verkiezingstijd. Eric Mielants De publieke opinie ten tijde van de Brabantse omwenteling dec.

master thesis ugent geschiedenis

E-thesis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de hier verzamelde theis. All the text fragments, graphs, tables, illustrations, photograph etc… on E-thesis support the argumentation of the scientific research.

Law, Culture and Identity.

Belgian Date of Birth: Kennis, houding en gedrag van de risicogroep. PhD Did your MA thesis whet your appetite for historical research?